HomeStiefgezin.com
Handen

De praktijk

- Ik zorg voor: Luierdoekjes, voeding (brood, rijstwafels, beschuit, cracker), drinken (melk, yoki, roosvicee, optimel, ranja, thee), fruit (wisselend), tussendoortjes (koekje, snoepje, plakje ontbijtkoek, rozijntjes, soepstengel, plakje kaas, e.d.).

- U zorgt voor: Luiers, flesvoeding, speen, knuffel, slaapzakje, pantoffels, een setje reservekleding.

- Ziekte: - Indien ik ziek ben en er geen opvang geboden kan worden, zullen er geen kosten in rekening gebracht worden. Als ik ziek ben wordt u voor 8.00 uur op de hoogte gesteld.

Als uw kind door ziekte niet komt, verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk te melden. Bij voorkeur voor 8.00 uur 's morgens.

Kinderen die een besmettelijke ziekte hebben of waarvan de incubatietijd nog niet is verstreken mogen Oppashuys Mamaloe niet bezoeken. Bij een besmettelijke ziekte verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken zodat andere ouders op de hoogte gesteld kunnen worden. 

Als uw kind ziek wordt, neem ik contact met u op en overleggen we wat op dat moment het beste is voor uw kind. Als het kind verhoging heeft (38°) dan bel ik u. Bij koorts (38,5°) moet uw kind, indien mogelijk,  opgehaald worden.

- Vakantie en vrije dagen: Oppashuys Mamaloe is minimaal 47 weken per jaar geopend m.u.v. de nationale feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.
Wilt u op een van deze dagen tóch opvang dan betaalt u het weekendtarief. 

Als ikzelf vrij ben of vakantie neem en er kan geen opvang geboden worden, zullen er geen opvangkosten in rekening worden gebracht. Als uw kind vanwege een vrije dag of vakantie niet komt, verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk te melden, bij voorkeur drie dagen van tevoren.

- Medicijnen: Medicijnen worden in overleg toegediend. Medicijnen moeten voorzien zijn van een etiket en bijsluiter en voorzien van naam en van recente datum. Tevens dient u een 'Verklaring Medicijnverstrekking' in te vullen. Indien uw kindje op de buik slaapt dient u een verklaring buikslapen in te vullen. 

- Veiligheid: Om de veiligheid van uw kind optimaal te kunnen waarborgen verwacht ik van u dat u mij tijdig op de hoogte brengt van wijzigingen in telefoonnummers en ziektekostenpolissen. Deze moeten bij eventuele ongevallen bij de eerste hulp worden afgegeven.

- Calamiteiten: Er kunnen zich situaties voordoen waarbij ik direct telefonisch contact met u (of een door u opgegeven persoon) moet hebben. Bijvoorbeeld in het geval van brand, ziekte of een ongeval. Daarom is het van belang dat u te allen tijde telefonisch bereikbaar bent. Ik ga ervan uit dat de juiste telefoonnummers bij mij bekend zijn en dat u wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeeft.

- Ruilen: Een dag mag geruild worden wanneer deze binnen dezelfde week valt. Neemt u bijvoorbeeld de dinsdag af maar moet u een keer op donderdag werken, dan kan er geruild worden mits er plek is op die dag.

Wanneer u de dinsdag afneemt en u wilt u in plaats van deze dinsdag de woensdag in de week erop afnemen, dan is dit een extra opvangdag.

- Afname uren: De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 6 maanden. De opvanguren zoals deze vermeld staan in het contract worden ook daadwerkelijk berekend. Haalt u uw kind eerder op dan de afgesproken tijd of brengt u het later, dan worden de uren berekend zoals deze in het contract staan of zoals deze voor die dag zijn afgesproken. Brengt u uw kind eerder dan de afgesproken tijd of haalt u het later op dan wordt de extra tijd die u afneemt uiteraard doorberekend. Deze opvanguren worden per kwartier afgerond. De contracturen dienen te allen tijde te worden doorbetaald indien ik beschikbaar ben. Indien u een vrije dag neemt, vakantie neemt of uw kind blijft thuis omdat het ziek is, dient er dus wel doorbetaald te worden. U ontvangt over deze uren ook gewoon kinderopvangtoeslag.

- Wijziging in opvang (structureel):
De opvang van uw kind kan veranderlijk zijn door wisselende behoeften van u als ouders. Structurele wijziging van het aantal dagdelen/uren gaan in per de 1e van de volgende maand. Deze structurele wijzigingen dienen een maand vantevoren schriftelijk te worden aangevraagd en kunnen alleen gehonoreerd worden als er voldoende plek is.

- Foto's: Bij Mamaloe worden veel foto's gemaakt. Deze worden gebruikt voor knutselwerkjes maar ook voor de website van Mamaloe en in de driemaandelijkse nieuwsbrief die digitaal naar ouders wordt gestuurd. Bij het intakegesprek kunt u schriftelijk aangeven of u hier bezwaar tegen heeft.

- Uitstapjes en vervoer:
Als uw kind opgevangen wordt bij Mamaloe geeft u tijdens het intakegesprek schriftelijk toestemming voor het vervoeren van uw kind. Ik doe echter alles lopend, naar het dorp, naar de kinderboerderij, etc. Bij het maken van dit soort uitstapjes zult u niet elke keer vooraf worden geïnformeerd. Ik ga er van uit dat u hiermee akkoord gaat.

- Vermoeden kindermishandeling: Bij een vermoeden van kindermishandeling worden de richtlijnen van het protocol 'vermoeden kindermishandeling' voor het Gastouderbureau gevolgd. Dit protocol is aanwezig in Oppashuys Mamaloe.

- Opzegtermijn: De opzegtermijn bedraagt één maand. Deze opzegtermijn gaat in vanaf het moment dat de overeenkomst is getekend. Heeft u uw kind alleen nog maar aangemeld via het inschrijfformulier dat ondertekend teruggestuurd is, en u ziet tussentijds af van opvang bij Oppashuys Mamaloe, dan is er geen opzegtermijn maar betaalt u verplicht twee maanden door over de aangevraagde opvanguren omdat ik een plekje voor uw kind vrij heb gehouden. Deze twee maanden kunt u geen gebruik maken van de opvang aangezien er geen overeenkomst is afgesloten.

- Klachtenregeling: Als u klachten heeft over de opvang van uw kind bij Oppashuys Mamaloe maakt u dat dan bij mij kenbaar. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met 'Gastouderland'. 

Bent u ontevreden? Vertel het mij.
Bent u tevreden? Vertel het anderen!


 

Inloggen