HomeStiefgezin.com
Handen

Waarom Mamaloe

 - Kleinschalige opvang: Ik vang maximaal vier kinderen per dag op, waarbij ik ook naar de samenstelling kijk, zodat ieder kind voldoende aandacht krijgt. Op dagen dat er toch 5 kindjes zijn, wat ik zoveel mogelijk probeer te vermijden, probeer ik een vrijwilliger of stagiaire te regelen. 

- Opvang aan kinderen van nul tot vier jaar: Dit is een bewuste keuze. Ik vang geen kinderen op in de basisschoolleeftijd. Ik vind het belangrijk dat jonge kinderen rust ervaren en m.i. kan ik dit niet voldoende bieden als ik op gezette tijden naar school moet om oudere kinderen te halen of te brengen. 

- Flexibele opvang: Ik werk in principe met vaste openingstijden maar in overleg kan hier van afgeweken worden. Zelfs mee eten of blijven slapen is mogelijk! Aangezien de maximale groepsgrootte drie tot vier kinderen is, zal flexibele opvang altijd in overleg gebeuren en mits de leidster - kind ratio dit toelaat.

- Huiselijkheid: Opvang in een gastgezin biedt het kind geborgenheid. Ik streef ernaar de opvang zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de thuissituatie zodat uw kind zich prettig voelt.

- Professionele opvang: Door mijn kindgerichte opleiding (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) en jarenlange ervaring in het werken met kinderen heb ik een goede basis gelegd voor het liefdevol en pedagogisch verantwoord opvangen van uw kind.

- Erkende opvang: Oppashuys Mamaloe is aangesloten bij gastouderbureau 'Gastouderland' en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U komt als ouder in aanmerking voor subsidie van de overheid.

- Coeliakie: Kinderen met coeliakie hebben speciale zorg nodig. Deze zorg kan ik bieden. 

- Veilige opvang: Oppashuys Mamaloe is 100% goedgekeurd door de GGD.

Er wordt gebruik gemaakt van babyfoons met een camera om de veiligheid ook tijdens het slapen te waarborgen. Zelfs als uw kindje ligt te slapen, wordt het op afstand in de gaten gehouden. Voor kindjes die toch graag op hun buikje slapen, heb ik een Airgo Safe Topper. 

- Achterwacht: In geval van calamiteiten maak ik gebruik van een achterwacht. Mijn achterwacht is een goede vriendin van mij die regelmatig even thee komt drinken zodat de kindjes vertrouwd zijn met haar (zie ook de pagina Achterwacht).

 

Inloggen